Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
dofinansowanie

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Dz.U. 2009 nr 84 poz. 712

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego testu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Rozporządzenie w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich

Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1420

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich