Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
administracja publiczna

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Ustawa o odpadach wydobywczych

Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej

Dz.U. 2007 nr 90 poz. 607

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych