Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
cieki naturalne

Ustawa Prawo wodne

Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne