Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
archiwa państwowe

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne