Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Kodeks postępowania administracyjnego

Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego wraz z ustawą