Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
Bałtyk

Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

Dz.U. 2006 nr 99 poz. 692

Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego

Dz.U. 2000 nr 28 poz. 346

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r.