Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
leśnictwo

Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym

Dz.U. 2001 nr 73 poz. 761

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym

Ustawa o przejściu na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych

Dz.U. 1948 nr 57 poz. 456

Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o przejściu na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych

Konwencja o Europejskim Instytucie Leśnictwa

Dz.U. 2009 nr 14 poz. 78

Konwencja o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzona w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej

Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1141

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej

Rozporządzenie w sprawie podmiotów upoważnionych do przeprowadzania testów i oceny leśnego materiału podstawowego oraz badań leśnego materiału rozmnożeniowego

Dz.U. 2004 nr 97 poz. 975

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do przeprowadzania testów i oceny leśnego materiału podstawowego oraz badań leśnego materiału rozmnożeniowego

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy

Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1026

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy

Rozporządzenie w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

Dz.U. 2004 nr 84 poz. 791

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

Dz.U. 2003 nr 86 poz. 802

Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

Rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

Dz.U. 2003 nr 86 poz. 803

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

Dz.U. 1999 nr 3 poz. 21

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

 [12] »