Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
budownictwo mieszkaniowe

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z ustawą

Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej

Dz.U. 1994 nr 79 poz. 363

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej