Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
badania geologiczne

Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1502

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej wraz z ustawą

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

Dz.U. 2002 nr 109 poz. 961

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

Dz.U. 2002 nr 92 poz. 819

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej