Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
strażnicy rybaccy

Ustawa o rybactwie śródlądowym

Dz.U. 2009 nr 189 poz. 1471

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym

Rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką

Dz.U. 2002 nr 5 poz. 55

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką

Rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją

Dz.U. 1998 nr 4 poz. 12

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją