Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
spółki

Ustawa Kodeks morski

Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski

Ustawa o gospodarce komunalnej

Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Ustawa Kodeks cywilny

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.