Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. Nr 85, poz. 466)
Rozdział 1. Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe, w tym wymagania mikrobiologiczne, maksymalne dopuszczalne poziomy naturalnych składników mineralnych tych wód, warunki poddawania tych wód procesom usuwania składników lub nasycania dwutlenkiem węgla;
2)
wzorcowy zakres badań, sposób przeprowadzania oceny i kwalifikacji rodzajowej wód, o których mowa w pkt 1;
3)
szczególne wymagania dotyczące oznakowania, prezentacji i reklamy wód, o których mowa w pkt 1;
4)
szczegółowe wymagania higieniczne dotyczące wydobywania, transportu i rozlewu wód, o których mowa w pkt 1.
KURSY WALUT 2018-11-20 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7900 +0.16%
AUD 2.7516 -0.56%
CAD 2.8763 +0.05%
EUR 4.3314 +0.17%
CHF 3.8171 +0.59%
GBP 4.8643 -0.12%
KURSY METALI 2018-11-19 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6260.00 +1.28%
Alu. 1918.00 +0.21%
Sn 19460.00 +0.05%
Zn 2691.00 +1.89%
Ni 11200.00 -0.71%
Pb 2005.00 +2.30%