Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1249  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 186, poz. 1249)
§ 1.
Wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zwanego dalej "wykazem”, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów, o których mowa w § 1.
§ 3.
Układ wykazu jest zgodny z układem zamieszczonych w nim kart informacyjnych.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2010 r.
KURSY WALUT 2019-01-21 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7751 +0.15%
AUD 2.7011 -0.25%
CAD 2.8409 -0.02%
EUR 4.2928 -0.08%
CHF 3.7844 -0.19%
GBP 4.8457 -0.65%
KURSY METALI 2019-01-21 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5951.50 -1.17%
Alu. 1842.50 -0.46%
Sn 20790.00 -0.53%
Zn 2569.00 -0.31%
Ni 11670.00 +0.52%
Pb 2003.00 +1.57%