Dzienniki i monitory

DZIENNIK USTAW - ROK: 1997
NumerPozycje
154
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1012

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i poprawczych

132
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

Dz.U. 1997 nr 132 poz. 876

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego

109
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

099
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 608

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Babiogórskiego Parku Narodowego

Dz.U. 1997 nr 99 poz. 607

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego

080
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 491

Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

076
Dz.U. 1997 nr 76 poz. 479

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego

073
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 460

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim

055
Dz.U. 1997 nr 55 poz. 354

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej

054
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 349

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw

048
Dz.U. 1997 nr 48 poz. 316

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji olejów roślinnych

024
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 124

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego

009
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

005
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 26

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego

KURSY WALUT 2018-10-19 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7601 +0.80%
AUD 2.6741 +0.39%
CAD 2.8812 +0.64%
EUR 4.3049 +0.19%
CHF 3.7746 +0.54%
GBP 4.9014 +0.22%
KURSY METALI 2018-10-18 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6147.00 -1.63%
Alu. 2007.50 -0.52%
Sn 19175.00 -0.65%
Zn 2687.00 +1.28%
Ni 12140.00 -2.41%
Pb 1992.00 -1.04%