Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

M.P. 2009 nr 29 poz. 420  -  tekst obwieszczony

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 4 maja 2009 r.
w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami
Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) ogłasza się, że:
1) wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/H/24(1)04/2009 w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl w zakładce Obowiązujące Wytyczne MRR oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie/Wytyczne horyzontalne — obowiązujące;
2) wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 30 kwietnia 2009 r.
Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska
1)
Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).
KURSY WALUT 2018-02-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.3911 -0.29%
AUD 2.6521 -0.28%
CAD 2.6676 -0.50%
EUR 4.1738 -0.17%
CHF 3.6302 +0.14%
GBP 4.7365 +0.28%
KURSY METALI 2018-02-23 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 7073.50 +0.59%
Alu. 2210.00 +0.73%
Sn 21650.00 +0.00%
Zn 3569.00 +1.28%
Ni 13800.00 +1.66%
Pb 2533.00 +0.36%