Dz.U. 2011 nr 92 poz. 536  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych (Dz.U. Nr 92, poz. 536)
§ 1.
Rozporządzenie określa sposób obliczania poziomu wydajności recyklingu:
1)
zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych;
2)
ołowiu zawartego w bateriach i akumulatorach, o których mowa w pkt 1.
§ 2.
Sposób obliczania poziomów wydajności recyklingu, o których mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2018-09-26 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6430 -0.22%
AUD 2.6444 +0.00%
CAD 2.8122 -0.13%
EUR 4.2865 -0.17%
CHF 3.7735 -0.10%
GBP 4.7980 -0.01%
KURSY METALI 2018-09-25 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6276.00 -0.70%
Alu. 2020.00 -0.74%
Sn 18975.00 -0.05%
Zn 2526.50 -0.18%
Ni 12845.00 -1.04%
Pb 2018.00 -0.54%