Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1570  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Rady Ministrów
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011 (Dz.U. Nr 237, poz. 1570)
Na podstawie art. 38f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011 wynosi 10 910 108 zł.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2018-05-25 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6686 +0.26%
AUD 2.7836 +0.57%
CAD 2.8457 -0.07%
EUR 4.3022 +0.16%
CHF 3.6956 +0.18%
GBP 4.9061 +0.01%
KURSY METALI 2018-05-24 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6835.00 +0.51%
Alu. 2271.00 +1.98%
Sn 20450.00 -0.97%
Zn 3022.00 +0.53%
Ni 14525.00 +0.10%
Pb 2502.00 +2.50%