Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1570  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Rady Ministrów
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011 (Dz.U. Nr 237, poz. 1570)
Na podstawie art. 38f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011 wynosi 10 910 108 zł.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2018-08-17 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7784 -0.23%
AUD 2.7491 -0.13%
CAD 2.8751 -0.36%
EUR 4.3061 -0.10%
CHF 3.7926 -0.54%
GBP 4.8043 -0.19%
KURSY METALI 2018-08-17 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5844.00 -0.27%
Alu. 1999.00 +0.05%
Sn 18680.00 +0.03%
Zn 2360.00 +0.94%
Ni 13240.00 +0.95%
Pb 1977.00 -1.25%