Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 2010 nr 117 poz. 784  -  tekst obwieszczony

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 28 maja 2010 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory (Dz.U. Nr 117, poz. 784)
Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory (Dz.U. Nr 182, poz. 1519).
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2018-08-17 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7784 -0.23%
AUD 2.7491 -0.13%
CAD 2.8751 -0.36%
EUR 4.3061 -0.10%
CHF 3.7926 -0.54%
GBP 4.8043 -0.19%
KURSY METALI 2018-08-16 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5860.00 +0.29%
Alu. 1998.00 +0.18%
Sn 18675.00 -0.27%
Zn 2338.00 +0.56%
Ni 13115.00 +1.00%
Pb 2002.00 +0.50%