Dzienniki i monitory

DZIENNIK USTAW - ROK: 1996
NumerPozycje
144
Dz.U. 1996 nr 144 poz. 664

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego

130
Dz.U. 1996 nr 130 poz. 613

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie Wielkopolskiego Parku Narodowego

114
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 545

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

103
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 477

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

101
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 473

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań

093
Dz.U. 1996 nr 93 poz. 424

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie Białowieskiego Parku Narodowego

064
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 306

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego

062
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

060
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

053
Dz.U. 1996 nr 53 poz. 238

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

006
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 307

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Pienińskiego Parku Narodowego

004
Dz.U. 1996 nr 4 poz. 30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego

Dz.U. 1996 nr 4 poz. 29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Dz.U. 1996 nr 4 poz. 28

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego

KURSY WALUT 2018-04-26 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.4827 +0.81%
AUD 2.6338 +0.61%
CAD 2.7097 +0.84%
EUR 4.2392 +0.55%
CHF 3.5397 +0.58%
GBP 4.8454 +0.49%
KURSY METALI 2018-04-25 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6960.50 -0.38%
Alu. 2248.00 +1.17%
Sn 21500.00 +1.18%
Zn 3162.00 -2.42%
Ni 14120.00 -0.91%
Pb 2325.00 -1.00%